All
 
HomePortalSearchRegisterLog in
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM _ Khóa Cấp Tốc Cấp Bằng ĐHSP Mon Dec 08, 2014 1:32 am
[�] Cần CHứng Chỉ Giám Sát An Toàn Lao Động _ Nên Học Ở Đâu? Mon Dec 08, 2014 1:30 am
[�] Tắm trắng 1 lần hiệu quả ngay Sat Jul 16, 2011 8:34 am
[�] Tour du lịch miền Trung Thu Jul 14, 2011 8:35 am
[�] Đề thi vào 10 môn Toán 2011 (chính thức) Thu Jun 23, 2011 1:14 am
[�] Đề thi vào 10 môn Ngữ văn 2011 (chính thức) Wed Jun 22, 2011 3:56 am
[�] (vietnamnet)7 người ăn mày nổi tiếng nhất thế giới Wed Jun 15, 2011 12:56 am
[�] [Nhật ký] Du lịch bụi Cambodia-Sihanouk Ville 1/2011 : di chuyển Wed Jun 15, 2011 12:49 am
[�] Đề thi thử vào 10 năm 2011 môn Toán (mới) Tue Jun 14, 2011 7:57 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn Sun Jun 12, 2011 10:45 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TIẾNG ANH Sun Jun 12, 2011 10:40 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TOÁN Sun Jun 12, 2011 10:30 pm
Search
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Forum

Share
 

 DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI

Go down 
AuthorMessage
phuongduhoc10
New member
New member


Posts : 9
Join date : 2010-07-28

DU HỌC TÂY BAN NHA 2010     SỰ LỰA CHỌN MỚI Empty
PostSubject: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   DU HỌC TÂY BAN NHA 2010     SỰ LỰA CHỌN MỚI Icon_minitimeWed Jul 28, 2010 6:47 pm

[b][i][/i][/b]


[b][i] [/i][/b]


[b][i]Công ty TVDH Baltic k?t h?p cùng các tr??ng ??i h?c
t?i Tây Ban Nha tuy?n sinh các khoá
ti?ng và h?c chuyên nghành cho k? nh?p h?c tháng 10. Kính mong các b?c
ph? huynh và các em h?c sinh quan tâm d?n v?n phòng Baltic ?? ??ng ký [/i][/b]


[b][u]?ÔI NÉT V? ??T N??C TÂY BAN NHA[/u][/b]:


[i]N?m ? phía Tây- Nam c?a Châu Âu, cùng v?i các n??c B? ?ào Nha, Andorra,
Gibilterra t?o thành bán ??o Iberica xinh ??p, Tây Ban Nha h?p d?n b?i v? ??p
t??ng ph?n và n?n v?n hóa ?a d?ng. Hàng n?m Tây Ban Nha thu hút kho?ng 57 tri?u
khách du l?ch, ??ng th? hai trên th? gi?i sau Pháp. ??n Tây Ban Nha, b?n s?
không kh?i ng?c nhiên và thán ph?c tr??c nh?ng công trình ki?n trúc l? th??ng
c?a Antoni Gaudi; ?n t??ng v?i nh?ng ng?n tháp c?a Sagrada Familia hay c?u trúc
l?ch tâm Parc Güell ; thú v? v?i khám phá Catedral La Seu xinh ??p ; ??m
chìm tr??c v? ??p mê h?n c?a nh?ng bãi t?m quy?n r? nh?t th? gi?i: Barcelone,
Saint Sebastián, Valence, Marbella…và th??ng th?c nh?ng món ?n Tây Ban Nha ?i?n
hình. Không nh?ng là thiên ???ng du l?ch ? Châu âu và th? gi?i, Tây Ban Nha còn
là 1 trong 10 n?n kinh t? l?n nh?t th? gi?i v?i các ngành công nghi?p m?i nh?n
nh? xây d?ng, h? t?ng, n?ng l??ng, vi?n thông, ch? t?o máy, công nghi?p ?óng
t?u (??i t?u Tây Ban Nha có tr?ng t?i 7 tri?u t?n), s?n xu?t d?u ôliu (Tây Ban
Nha ??ng ??u th? gi?i), ngành tr?ng nho, làm r??u vang, tr?ng hoa qu? xu?t
kh?u, etc. Tây Ban Nha - Cái tên g?i nh? ??n chàng hi?p s? l? ??i Don Quixote,
nh?ng chàng matador d?ng c?m trong các cu?c ??u bò k?ch tính, hay các v? n?
xoay tròn trong ?i?u flamenco ??y ?am mê. Gi? ?ây, Tây Ban Nha l?i ?ang “nóng”
lên v?i m?t c?n s?t h?c hành cao h?n bao gi? h?t. H? th?ng giáo d?c Tây Ban Nha
???c ?ánh giá nh? m?t h? th?ng tiêu bi?u cho n?n giáo d?c Châu Âu. S? k?t h?p
gi?a nh?ng tr??ng ??i h?c có t? th?i trung c? và các ch??ng trình h?c h?p lý,
th?c d?ng, n?ng tính h??ng nghi?p chính là nét ?i?n hình c?a qu?c gia này[/i]


[b][u]T?I SAO CH?N TÂY BAN NHA[/u][/b]


[font=Symbol]·
[/font]Visa Tây Ban Nha ?ang m? c?a cho sinh viên qu?c t?
(không ch?ng minh tài chính)


[font=Symbol]·
[/font]Mi?n phí khoá h?c ??i h?c và sau ??i h?c b?ng ti?ng
Tây Ban Nha


[font=Symbol]·
[/font]Chi phí sinh ho?t h?p lí (5,500 - 6,000E/ 1 n?m)


[font=Symbol]·
[/font]H?n 70 tr??ng ??i h?c, trong ?ó có nh?ng tr??ng g?n
800 tr?m n?m tu?i, v?i trên 70,000 sinh viên qu?c t? ?ang h?c t?p


[font=Symbol]·
[/font]B?ng c?p ???c qu?c t? công nh?n và ???c ?ánh giá cao
trong nhi?u l?nh v?c nh? du l?ch, ki?n trúc, xây d?ng, n?ng l??ng, vi?n thông,
etc.


[font=Symbol]·
[/font]Hi?n nay Tây Ban Nha là qu?c gia ??ng th? 3 trên th?
gi?i thu hút nhi?u du h?c sình t? Châu Âu, châu M?, ch? ??ng sau Anh. (trên 36%
là sinh viên ??n t? các n??c thu?c ??a châu M?, 31% t? châu M? Latinh).


[font=Symbol]·
[/font]Tây Ban Nha là 1 trong 3 ngôn ng? chính th?c c?a Liên
Hi?p Qu?c, là ngôn ng? chính c?a 27 qu?c gia và ???c nói ? 135 qu?c gia b?i 450
tri?u ng??i


[font=Symbol]·
[/font]Là thanh viên c?a Liên Hi?p Qu?c (United Nations), Liên
minh châu âu (European Union), kh?i quân s? B?c ??i Tây D??ng (NATO), T? ch?c
h?p tác và phát tri?n kinh t? (OECD), t? ch?c th??ng m?i qu?c t? (WTO)


[font=Symbol]·
[/font]Kinh t? ??ng th? 8 th? gi?i, n?m trong top 10 n??c có
GNP v??t m?c trung bình c?a châu âu 100% (24,000E), GDP bình quân ??u ng??i n?m
2009 là 32,000E


[font=Symbol]·
[/font]Có s? h? t?ng, giao thông công c?ng, th? vi?n, nhà ?
và d?ch v? xã h?i tuy?t v?i


[font=Symbol]·
[/font]Hi?n nay, các công ty Tây Ban Nha ??u t? ra n??c ngoài
v?i s? v?n lên ??n 100 tri?u Euro


[font=Symbol]·
[/font]Là thiên ???ng du l?ch v?i 57 tri?u l??t khách m?i
n?m, ??ng th? 2 th? gi?i sau Pháp


[font=Symbol]·
[/font]C? h?i làm thêm v?i m?c thu nh?p t? 8E – 10E/ 1 gi?


GEC là t? ch?c t? v?n giáo d?c v?
qu?n lý, h?p tác phát tri?n và giáo d?c qu?c t?. CMESE , t? ch?c phi chính
ph? ???c c?p phép b?i B? N?i V? Tây Ban Nha nh?m m?c ?ích qu?ng bá, phát tri?n
giáo d?c và v?n hóa Tây Ban Nha. H? tr? c?a GEC và CMESE t?i Vi?t Nam :

[font=Symbol]·
[/font]T? ch?c l?p h?c ti?ng Tây Ban Nha v?i ng??i b?n x? cho sinh
viên t?i Vi?t Nam


[font=Symbol]·
[/font]T? v?n mi?n phí v? th? t?c h? s?, ch?n tr??ng và ngành h?c
phù h?p v?i kh? n?ng c?a h?c sinh


[font=Symbol]·
[/font]Giúp ??, h??ng d?n h?c sinh làm th? t?c visa nhanh và hi?u
qu?, d?y h?c sinh cách tr? l?i ph?ng v?n


[font=Symbol]·
[/font]Liên h? ?ón sân bay và nhà ? cho sinh viên


[font=Symbol]·
[/font]Cùng tr??ng liên h? vi?c làm bán th?i gian cho sinh viên v?i
m?c l??ng 8 – 10[sup]E[/sup]/ 1 gi?


[font=Symbol]·
[/font]Ch?m sóc và giúp ?? sinh viên trong su?t quá trình h?c t?p
t?i Tây Ban Nha


[b][u] [/u][/b]

[table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; width: 545.4pt; border-collapse: collapse;" width="727" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"]
[tr style=""]
[td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 2.45in;" width="235" valign="top"]
[b][u]CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O[/u][/b]

- Ti?ng Tây Ban Nha

- D? b? ??i h?c: 1 n?m

- ??i h?c: 4 n?m

- Th?c s? : 2 n?m

- Ti?n s? : 3 n?m
[/td]
[td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 156.5pt;" width="209" valign="top"]
[b][u]NGÔN NG? GI?NG D?Y[/u][/b]

- Ti?ng Tây
Ban Nha

- Ti?ng Anh
(sau ??i h?c)
[/td]
[td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 212.5pt;" width="283" valign="top"]
[b][u]CHUYÊN NGÀNH ?ÀO T?O[/u][/b]

- Ngành Y h?c, d??c h?c

- Khoa h?c k? thu?t ( CNTT, CNSH …)

- Kinh t?, xã h?i (Kinh doanh,
th??ng m?i, khách s?n, báo chí …)

- M? thu?t, ki?n trúc
[/td]
[/tr]
[/table]
[table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
[b][u]??I T??NG TUY?N SINH[/u][/b]

- T?t nghi?p PTTH, C?, ?H

- Có ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
[b][u]CÁC K? NH?P H?C[/u][/b]

- Khai gi?ng:

+ H?c ti?ng: khai gi?ng tháng
1,4,7,10

+ H?c chuyên ngành: Tháng 10
[/td]
[/tr]
[/table]


[b][u]CHI PHÍ ??C TÍNH [/u][/b][b] [i](1 euro
= 23,500 VND theo t? giá ngày 1 tháng 6 n?m 2010)[/i][/b]


[b] [/b]

[table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
Phí visa
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
1,643,000 VND
[/td]
[/tr]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
H?c phí khoá h?c ti?ng Tây Ban Nha
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
4,500[sup]E[/sup]/
1 n?m
[/td]
[/tr]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
H?c phí khoá d? b? ??i h?c
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
5,500[sup]E[/sup]/
1 n?m
[/td]
[/tr]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
H?c phí chuyên ngành b?ng ti?ng Tây
Ban Nha
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
mi?n phí
[/td]
[/tr]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
H?c phí khoá h?c sau ??i h?c b?ng
ti?ng Anh
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
2,000 – 10,000[sup]E[/sup]/
1 n?m
[/td]
[/tr]
[tr style=""]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 3.95in;" width="379" valign="top"]
Chi phí ?n, ?, sinh ho?t
[/td]
[td style="padding: 0in 5.4pt; width: 261pt;" width="348" valign="top"]
5,500 - 6,000[sup]E[/sup]/
1 n?m
[/td]
[/tr]
[/table]


[b][u] [/u][/b]


[b][u]H? S? C?N N?P [/u][/b][b] [/b]


[b][u] [/u][/b]


1. B?ng t?t nghi?p PTTH/ Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


2. H?c b? PTTH/ b?ng ?i?m Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


3. Ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh n?u có


4. H? chi?u (b?n g?c)


5. Gi?y ch?ng nh?n s?c kho?


6. Lý l?ch t? pháp (b?n g?c)


7. Th? tín d?ng + Xác nh?n s? d?
ngân hàng


[b][u]M?i
chi ti?t liên h?:[/u][/b]

[b]Công
ty TVDH Baltic [/b]


[b][color=#373737]19 Tr?n Phú - Ba ?ình - Hà N?i
?T: 04 37337174 - 37336370 - Fax: 04 37337173
[/color][/b]


[b][color=#373737]Emai: [url=mailto://Baltic@viettel.vn]Baltic@viettel.vn[/url]

Website: [url=http://www.biesco.com.vn/][color=#003C5E]www.biesco.com.vn[/color][/url] [/color][/b]


[b][color=#373737]Yahoo : trang biesco/phuongduhoc[/color][/b]


[b][color=#373737]Hotline : 0945450948 /[/color][/b][b]0904459991[/b][b][/b]


[b] [/b][img]https://2img.net/h/i894.photobucket.com/albums/ac143/nhatle2010/mail.jpg[/img]
Back to top Go down
 
DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Jackass 3 2010 UNRATED DVDRip
» Wind Blast 2010 DVDRip XviD
» 342 VS 373
» 07.09.2010 Hellenic Air Force
» Mojo horses from 2011

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Diễn đàn trường THCS Hiếu Giang :: Cafe :: Mua bán-Rao vặt-
Jump to: