All
 
HomePortalSearchRegisterLog in
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM _ Khóa Cấp Tốc Cấp Bằng ĐHSP Mon Dec 08, 2014 1:32 am
[�] Cần CHứng Chỉ Giám Sát An Toàn Lao Động _ Nên Học Ở Đâu? Mon Dec 08, 2014 1:30 am
[�] Tắm trắng 1 lần hiệu quả ngay Sat Jul 16, 2011 8:34 am
[�] Tour du lịch miền Trung Thu Jul 14, 2011 8:35 am
[�] Đề thi vào 10 môn Toán 2011 (chính thức) Thu Jun 23, 2011 1:14 am
[�] Đề thi vào 10 môn Ngữ văn 2011 (chính thức) Wed Jun 22, 2011 3:56 am
[�] (vietnamnet)7 người ăn mày nổi tiếng nhất thế giới Wed Jun 15, 2011 12:56 am
[�] [Nhật ký] Du lịch bụi Cambodia-Sihanouk Ville 1/2011 : di chuyển Wed Jun 15, 2011 12:49 am
[�] Đề thi thử vào 10 năm 2011 môn Toán (mới) Tue Jun 14, 2011 7:57 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn Sun Jun 12, 2011 10:45 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TIẾNG ANH Sun Jun 12, 2011 10:40 pm
[�] Đề thi thử vào 10 môn TOÁN Sun Jun 12, 2011 10:30 pm
Search
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Navigation
 Portal
 Index
 Memberlist
 Profile
 FAQ
 Search
Forum

Share
 

  Du học Singapore - Học bổng 70% tại EASB

Go down 
AuthorMessage
phuongduhoc10
New member
New member


Posts : 9
Join date : 2010-07-28

   Du học Singapore  - Học bổng 70% tại EASB  Empty
PostSubject: Du học Singapore - Học bổng 70% tại EASB       Du học Singapore  - Học bổng 70% tại EASB  Icon_minitimeWed Jul 28, 2010 6:45 pm

[b][color=blue][font=&quot]H?c vi?n EASB Singapore:
90% sinh viên tìm ???c vi?c làm trong vòng 6 tháng sau khi t?t nghi?p[/font][/color][/b]
[b][i][color=green]H?c vi?n EASB ph?i h?p v?i Trung tâm T? v?n Du
h?c Baltic t? ch?c tuy?n sinh và xét h?c b?ng tr? giá 70% h?c phí 3 n?m h?c c?
nhân các chuyên ngành t?i H?c vi?n EASB. [/color][/i][/b]


[b][i][color=green]V?i
h?n 12 n?m kinh nghi?m, Baltic là công ty hàng ??u v? t? v?n du h?c t?i Vi?t
Nam, Baltic có ??i ng? t? v?n dày d?n kinh nghi?m và có ki?n th?c th?c t?
v? ?i?u ki?n ?n ?, h?c t?p các n??c nh? các chuy?n ?i ?ào t?o th?c t? cho t?
v?n hàng n?m ? n??c ngoài. ??c bi?t, Baltic cam k?t t? v?n, làm th? t?c, ??ng
ký h?c b?ng tr??ng H?c vi?n qu?n lý ?ông Á - EASB thành công 100% cho các b?n
h?c sinh, sinh viên ?? ?i?u ki?n quan tâm.[/color][/i][/b][b][color=blue]EASB - M?t trong nh?ng h?c vi?n t? th?c hàng ??u Singapore: [/color][/b]


[color=blue]V?i 25 kinh nghi?m giáo d?c và ?ào t?o, EASB ?ánh
giá là m?t trong nh?ng h?c vi?n hàng ??u Singapore hi?n nay v?i:[/color]

[color=blue]- H?n 30 chuyên ngành ?ào t?o[/color]

[color=blue]- 2 khu h?c xá l?n và hi?n ??i nh?t Singapore [/color]

[color=blue]- 3 tr??ng ??i h?c ??i tác danh ti?ng thu?c top
100 tr??ng t?t nh?t ? v??ng qu?c Anh và 1 tr??ng ??i h?c ??i tác ??t tiêu chu?n
??i h?c 5 sao t?i Úc[/color]

[color=blue]- ??ng ??u v? ?ào t?o v? hai ngành: Tài chính -
Ngân hàng và Qu?n tr? du l?ch - khách s?n[/color]

[color=blue]- M?t trong nh?ng ch??ng trình MBA ???c l?a ch?n
nhi?u nh?t Singapore.[/color]

[color=blue]- 90% sinh viên tìm ???c vi?c làm trong vòng 6
tháng sau khi t?t nghi?p. ??c bi?t 90% sinh viên t?t nghi?p ngành du l?ch khách
s?n tìm ???c vi?c làm trong vòng 3 tháng sau khi t?t nghi?p.[/color]

[b][color=blue]?? có ???c nh?ng thành công trên, EASB luôn theo
?u?i các tiêu chí ?ào t?o th?c t?:[/color][/b]

[color=blue]- Ch??ng trình ?ào t?o v?i nh?ng môn h?c sát v?i
yêu c?u c?a xã h?i[/color]

[color=blue]- Gi?ng viên có nhi?u n?m kinh nghi?m làm vi?c
th?c t? ? các ngành[/color]

[color=blue]- B?ng c?p ???c th? gi?i công nh?n[/color]

[color=blue]- ?ào t?o c? k? n?ng m?m cho sinh viên nh? k? n?ng
làm vi?c nhóm, k? n?ng ?ng x?, giao ti?p trong doanh nghi?p, k? n?ng ph?ng v?n
và xin vi?c,…[/color]


[b][color=blue]Các ch??ng trình ?ào t?o t?i EASB:[/color][/b][b][/b]


[b][color=blue]Ngành kinh
doanh:[/color][/b]

[color=blue]- C? nhân Qu?n tr? Kinh doanh[/color]

[color=blue]- C? nhân Tài chính - Ngân hàng[/color]

[color=blue]- C? nhân K? toán[/color]

[color=blue]- C? nhân Tài chính[/color]

[color=blue]- C? nhân QTKD ?ng d?ng CNTT [/color]

[color=blue]- C? nhân Qu?n tr? ngu?n nhân l?c[/color]

[color=blue]- C? nhân Kinh doanh qu?c t?[/color]

[color=blue]- C? nhân Marketing[/color]

[color=blue]- C? nhân qu?n tr? chu?i cung ?ng và h?u c?n[/color]


[b][color=blue]Ngành du l?ch - khách s?n:[/color][/b]


[color=blue]- C? nhân du l?ch và qu?n tr? khách s?n[/color]

[color=blue]- C? nhân du l?ch khách s?n chuyên ngành t? ch?c
s? ki?n[/color]

[color=blue]- C? nhân du l?ch khách s?n chuyên ngành CASINO[/color]

[color=blue]- C? nhân ?i?u hành du l?ch[/color]

[b][color=blue]Yêu c?u ??u vào:[/color][/b][b][/b]

[color=blue]- H?c sinh h?c h?t l?p 10 t?i Vi?t Nam có th? b?t
??u theo h?c t?i EASB t? các khóa d? b? ??i h?c[/color]

[color=blue]- H?c sinh h?c h?t l?p 12 t?i Vi?t Nam ???c xét
vào th?ng n?m th? nh?t ch??ng trình c? nhân 3 n?m t?i EASB[/color]


[b][color=blue]Th?c s?:[/color][/b]


[color=blue]- Th?c s? Qu?n tr? kinh doanh[/color]

[color=blue]- Th?c s? Marketing[/color]

[color=blue]- Th?c s? tài chính[/color]

[color=blue]- Th?c s? Qu?n tr? ngu?n nhân l?c[/color]

[color=blue]- Th?c s? qu?n tr? d? án[/color]

[color=blue]- Th?c s? du l?ch và qu?n tr? khách s?n[/color]

[b][color=blue]Yêu c?u ?ào
vào:[/color][/b]

[color=blue]- B?ng t?t nghi?p ??i h?c[/color]

[color=blue]- Không yêu c?u kinh nghi?m làm vi?c[/color]


[b][color=blue]H?c b?ng EASB:[/color][/b]


[color=blue]H?c vi?n qu?n lý ?ông Á EASB dành t?ng [b]các su?t h?c b?ng
tr? giá[/b] [b]70% [/b]h?c phí toàn b? khóa h?c ??i h?c 3 n?m cho các h?c
sinh ?ã t?t nghi?p PTTH v?i h?c l?c trên 8,0 và ch?ng ch? ti?ng Anh IELTS 6.0.[/color]


[color=blue]Các chuyên ngành c?p h?c b?ng: C? nhân Tài chính ngân hàng, K?
toán, Qu?n tr? kinh doanh, Qu?n lý ngu?n nhân l?c, Marketing, Th??ng m?i qu?c
t?, Qu?n tr? trong Công ngh? thông tin, qu?n tr? du l?ch khách s?n qu?c t?.
Sinh viên t?t nghi?p ??i h?c s? nh?n ???c b?ng C? nhân c?a tr??ng ??i h?c
công l?p n?i ti?ng c?a Anh - ??i h?c Wales, Anh qu?c.[/color]


[b][i][color=blue]??ng ký h?c b?ng: [/color][/i][/b]


[b][color=blue]Công ty T? v?n Du h?c
Baltic [/color][/b]


[b][color=blue]19 Tr?n Phú,Ba ?ình, Hà
N?i.[/color][/b]


[b][color=blue]?T: (04) 37337174
/ Hotline: 0904.459.991/0945.4509.48[/color][/b]


[b][color=blue]Email: [u][url=mailto://baltic@viettel.vn]baltic@viettel.vn[/url][/u] [/color][/b]


[b][color=blue]Website: [u][url=http://www.biesco.com.vn/]www.biesco.com.vn[/url][/u] [/color][/b]


[b][color=blue]T? v[/color][/b][b][color=blue]?n Online : Yahoo/Skype : phuongduhoc/trangbiesco[/color][/b]

[img]https://2img.net/h/i894.photobucket.com/albums/ac143/nhatle2010/mail.jpg[/img]
Back to top Go down
 
Du học Singapore - Học bổng 70% tại EASB
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Diễn đàn trường THCS Hiếu Giang :: Cafe :: Mua bán-Rao vặt-
Jump to: